BACK FACIAL (60 mins)

BACK FACIAL (60 mins)

$60

SCALP MASSAGE (15 mins)

SCALP MASSAGE (15 mins)

$15

AGEsmart FACIAL (60 mins)

AGEsmart FACIAL (60 mins)

$110

MEIBAC ANCE FACIAL (60 mins)

MEIBAC ANCE FACIAL (60 mins)

$90

EUROPEAN FACIAL (60 mins)

EUROPEAN FACIAL (60 mins)

$90

MINI FACIAL (30 mins)

MINI FACIAL (30 mins)

$50
Scroll to top